top of page

Group

Public·262 members

[[[HD V ŽIVO!]**]] Rogaška Šentjur in prenosi v živo online 23 december 2023


15. nov. 2023 — Šentjur vs Rogaška in prenosi v živo online 21 oktober 2023 21. okt. 2023 — 2023 — (DANES-) Hopsi vs Krka prenos v živo 04/10/2023 23. mar ...


Podčetrtek Krka in prenosi v živo online 5 november 2023 27. okt. 2023 — Šentjur Hopsi prenos v živo 13 oktober 2023 HD v živo 13. okt. 2023 Šenčur vs Rogaška v živo online 28/10/2023 pred 3 dnevi — (G pred 8 ... Uporabnik se zaveže: Da ne bo vsebin, objavljenih na spletnih straneh, uporabljal v komercialne, nelagalne ali katere koli druge namene, razen tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe. Da ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki se nahajajo na spletnih straneh. Da ne bo poskušal pridobiti, zbirati in / ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov spletnih strani. Da ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celotne ali delov vsebin spletnih strani. Da ne bo uporabljal računalniških kod, zlonamernih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletnim stranem in / ali ponudniku in njegovi programski ter strojni opremi. Helios Suns Šentjur prenos v živo 29 november 2023 TV 15. nov. 2023 — Krka Šentjur in prenosi v živo online 15/11/2023 nogomet pred 3 dnevi — Rogaška vs Helios Suns v živo online 31 januar 2023Košarka. 2023 ... Škofja Loka vs Podčetrtek prenos v živo 4 december 2023 4. dec. 2023 — Šentjur Helios Suns in prenosi v živo online 29 november pred 1 uro — Šentjur Podčetrtek vs Krka v Ilirija Rogaška in prenosi v živo ... Radio Štajerski valdecember 22, 2023 december 21, 2023 december 20, 2023 december 19, 2023 december 18, 2023 OPOZORILO: Ob uporabi spletnih strani se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin spletnih strani stajerskival. si. Z obiskom spletne strani oz. s prijavo na novice se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, uporaba spletne strani oz. prijava na e-novice ter izpolnjevanje obrazcev na strani ni možno. Splošne določbe Splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: pogoji uporabe) strani stajerskival. Reklamacije V primeru težav ali vprašanj lahko pošljete sporočilo na info@stajerskival. si. Kršenje pogojev uporabe Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali splošne pogoje poslovanja, onemogoči dostop do spletnih strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pogojev poslovanja in / ali splošnih pogojev poslovanja s strani drugih uporabnikov, lahko sporočite na e-poštni naslov info@stajerskival. si. ), ponudnik ne prevzema odgovornosti. Ponudnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica nepravilne uporabe ali neznanja uporabnika pri uporabi storitev. Za uporabo storitev uporabnik potrebuje ustrezno programsko in strojno opremo (računalnik, spletni brskalnik, dostop do interneta). Ponudnik tehnično ne more zagotoviti delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi začasno motile delovanje storitev. Vse informacije, gradiva in druge vsebine na spletnih straneh so informativne narave. Ponudnik po najboljših močeh poskuša zagotavljati čim boljšo predstavitev in delovanje spletnih strani ter ažurnost, popolnost in pravilnost podatkov, ki so predstavljeni na spletnih straneh. Kljub temu ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Brez predhodnega dovoljenja ponudnika se ne sme: kopirati, tiskati ali shranjevati objavljenih slik na spletnih straneh. Prav tako je brez predhodnega dovoljenja ponudnika izrecno prepovedana uporaba grafičnih elementov in znamk. ((PRENOS V ŽIVO!!)) Podčetrtek Šentjur v živo 8 december (PRENOS V ŽIVO!!)) Podčetrtek Šentjur v živo 8 december 2023 pred 3 dnevi — Where to watch Podcetrtek vs Alpos Sentjur online?AiScore provides Podcetrtek vs ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page